ชายแก่ ทารกที่อ่อนโยนไถโดยไก่ชายที่มีอายุมากกว่า เอาคนแก่