สาวแก่ เขาจากไปและเธอก็กระโดดที่ชายแก่ไก่ เย็ดคแก่