อ้วนแก่ โพสท่ามือสมัครเล่นยุโรปกาอควยเก่า ครู คนแก่